Zaproszenie

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na Kongres „Wokół Raka Tarczycy” organizowany przez Zespół Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach.

Pragniemy zwrócić uwagę Państwa, że ze względu na pandemię COVID-19, termin Kongresu został przeniesiony o rok.

Obrady Kongresu odbędą się w dniach od 5-7.05.2022 r., a w dniu 4. maja 2022 r. zostaną poprzedzone spotkaniem z chorymi na guzy endokrynne, organizowanym z okazji Kongresu, które odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii.

Kongres jest kontynuacją cyklicznej konferencji „Rak Tarczycy” organizowanej co 5 lat już od 1995 roku, przez gliwicki Instytut Onkologii. Te spotkania zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników i mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem.

Kongres składa się z trzech Konferencji Naukowych. Równolegle do VI Konferencji „Rak Tarczycy” organizujemy II Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej oraz VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Uczestnicy kongresu będą mieli wolny wybór, w których obradach uczestniczyć.
Mamy nadzieję, że w ten sposób powiedzie nam się integracja środowiska endokrynologicznego i onkologicznego. Uważamy też, że równolegle obrady stanowić będą atrakcyjną ofertę dla wszystkich zainteresowanych nowotworami układu dokrewnego, nie tylko raka tarczycy, ale także agresywnych guzów przysadki, raka przytarczyc, raka nadnerczy, guzów chromochłonnych i przyzwojaków, no i oczywiście, guzów neuroendokrynnych.
Obrady Kongresu poprzedzone będą cyklem szkoleń, poruszających ważne dla uczestników tematy. Szczegóły programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kongresu www.raktarczycy2022.pl. Prosimy już teraz pomyśleć o wystąpieniach, które zechcecie Państwo przygotować na obrady Kongresu.
 


Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n med. Andrzej Lewiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, profesor NIO
Komitet Naukowy Kongresu

 • Prof. dr hab. Andrzej Lewiński – Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Prof. dr hab. Barbara Jarząb
 • Prof. dr hab. Marek Ruchała
 • Prof. dr hab. Anhelli Syrenicz


Komitet Organizacyjny

 • Daria Handkiewicz-Junak  -  przewodnicząca
 • Jolanta Krajewska  -  sekretarz
 • Michał Kalemba  -  sekretarz
 • Zbigniew Wygoda  -  skarbnik
 • Aneta Kluczewska-Gałka
 • Małgorzata Oczko-Wojciechowska
 • Renata Cyplińska
 • Emilia Kulik
 • Anna Loba
 • Tomasz Olczyk
 • Tomasz Narodowski
 • Andrzej Szczotka
 • Mateusz Łochin